Opis zmian

Zmiany w nowych wersjach programu

Allegro Subiekt GT - 3.6.0.0

 • Import z pliku XML RedCart.

Allegro Subiekt GT - 3.6.0.0

 • Import z pliku EBay DE (Ebay Niemcy)

Allegro Subiekt GT - 3.5.0.0

 • Dopasowanie towarów po kodzie produktu z Menedżera sprzedaży 
 • Zmiany w konfiguracji dopasowania pozycji dokumentu sprzedaży Subiekt GT

Allegro Subiekt GT - 3.4.4.0

 • Optymalizacje wydajnosci przetwarzania
 • Zapmiętywanie wyboru magazynu i domyslny wybór magazynu głównego SubiektGT
 • Wyliczanie kwoty dla dokumentu nie tylko na podstawie pliku importu ale także z uwzględnieniem edytowanych pozycji dokumentu

Allegro Subiekt GT - 3.4.0.0

 • Pełna integracja z menedżerem sprzedaży AllegroXML
 • Obsługa importu z programu EasyUploader
 • Reorganizacja menu głównego, 
 • Możliwosc dodawania i edycji pozycji transakcji
 • Automatyczne mapowanie formy płatnosci i typu kuriera dla dokumentów SubiektGT i programu UPSterGT
 • Poprawki sposobu dodawania uzytkownika/klienta do kartoteki Subiekta GT 

Allegro Subiekt GT - 1.6.2.0

Poprawki: 
 • Realizacja do dokumentów według wybranej kolejności.
 • Poprawne wyliczanie wartości i ceny netto
 • Błąd zaokrąglania cen i wartości
 • Poprawne wczytywanie brakujących obszarów pliku PDF

Allegro Subiekt GT - 1.4.0.0

Pierwsze oficjalne wydanie programu importującego dokumenty PDF do dokumentów w Subiekcie GT.