Opis zmian

Zmiany w nowych wersjach programu

Dyster v2.3

Nowości
 • Możliwość podania liczby paczek w przesyłce (przesyłki wielopaczkowe)
 • Formularze exportu UPS zdefiniowane są w plikach szablonów z parametrami takimi jak w szablonach wydruków.
Poprawki
 • Poprawiony export przesyłek których dane zawierają znaki wymagające dodatkowego kodowania xml ( błędy z eksportem w momencie gdy nazwa zawiera np. znak &)

Dyster v2.1

Nowości
 • Finalny podział na 4 komponenty: Fakturzystki, Magazyn, Broker-WindowsService, Broker-WindowsApp.
  • Instalator wraz z możliwością wstępnej konfiguracji dla każdego komponentu.
  • Automatyczne dodanie skrótów do programów w menu start.
  • Automatyczne rejestracja i uruchomienie usługi brokerach na liście serwisów systemowych gdy instalowany jest komponent "Broker-WindowsService"
  • W kodzie: wsparcie dla automatycznego uruchamiania skryptów różnicowych w bazie danych podczas instalowania aktualizacji ( w nast. wersjach).
 • Broker komunikatów sieciowych
  • Wspracie dla centrali Asterisk protokołem administracyjnym. Możliwość przełączania pomiędzy typami central telefonicznych (Asterisk, Slican)
  • Aplikacja okienkowa do zarządzania aplikacją Brokera komunikatów sieciowych działającej w trybie "Windows Service" - możliwość zmiany konfiguracji oraz zastopowania/uruchomienia serwisu.
  • Możliwość minimalizacji do zasobnika systemowego gdy broker uruchomiony jest w trybie aplikacji okienkowej. W tym trybie komunikaty o błędach uruchomienia wyświetlane są w okienkach i w treści okna głównego.
  • Logowanie stanu serwisu do Logu Systemowego (Zarządzanie komputerem- compmgmt.msc)
 • Fakturzystki
  • Okienko wyświetlające błędy krytyczne podczas uruchomienia programu. W takim przypadku istnieje możliwość poprawienia konfiguracji w okienku konfiguracji.
  • W konfiguracji dodano edycję prefixów dla modułu telefonu. Podane prefixy są wykorzystane w procesie porównania identyfikatora nadchodzących numerów telefonów z tymi wpisanymi w bazie danych.
 • Magazyn
  • Okienko wyświetlające błędy krytyczne podczas uruchomienia programu. W takim przypadku istnieje możliwość poprawienia konfiguracji w okienku konfiguracji.
  • Możliwość konfiguracji przesunięć w wydrukach - Opcja nie działa jeszcze zbyt poprawnie, ale w następnych wersjach podjęta zostanie próba jej wsparcia.

Dyster v2.0.1

Poprawki
 • Wyświetlanie należności dla osoby dzwoniącej w module "Telefony"

Dyster v2.0

Nowości
 • Kredytobranie wraz z max limitem kredytu oraz ostrzeżeniem o stanie jego przekroczenia.
Poprawki
 • Uciekające bindingi dla tabeli oraz pól szczegółowych.
 • Brak daty w tabeli w niektórych przypadkach
 • Poprane wyświetlanie numeru oraz skojarzonego z nim kontrahenta.
 • Załamywanie się Nazwy Pełnej kontrahenta.

Dyster v2.0.Alpha

Nowości
 • Docking framework pozwalający organizowac przestrzen użytkownika - organizacja modułowa. Framework zapamiętuje ostatnią konfigurację modułów.
 • Obsługa centralki telefonicznej wraz z historią kontrahenta. Automatycznie przełączany i zapamiętywany układ graficzny w oknach dokowalnych.
 • Konfiguracja aplikacji w okienkach.(Fakturzystki, Magazyn, service) (również Ado connection string)
 • zautomatyzowana obsługa wyjątków ze zgłaszaniem błędów do działu wspracia.
Poprawki
 • Jednoczesna edycja tej samej przesyłki
 • Poprawione automatyczne czyszczenie listy klientów w serwisie komunikatów.