Opis zmian

Zmiany w programie

KompletacjaZamowienGT 5.0.1

 • Obsługa paczkomatów Inpost - dla przesyłki Inpost użytkownik otrzymuje podczas zamykania paczki zapytanie o gabaryt
 • Automatyczne skalowanie komponentów GUI dla dwóch rozmiarów ekranu MC30xx oraz MC90xx
 • Nowe widoki dla kolorowanych list:  Zamówień do Kompletacji, Kontrahentów, Towarów, Przyjęć PZ.
 • Splash screen podczas ładowania aplikacji.
 • Automatyczne pobieranie danych kluczy licencyjnych dla kolektorów bezpośrednio z serwera Biuroster.

Współpracuje z upsterGT conajmniej 9.0.0


KompletacjaZamowienGT 5.0.0

 • Obsługa nowego kolektora danych MOTOROLA SYMBOL MC 9090 (ekran:240(szer)x320(wys) px WINDOWSCE 5.0)
 • Automatyczne skalowanie komponentów GUI dla dwóch rozmiarów ekranu MC30xx oraz MC90xx
 • Nowe widoki dla kolorowanych list:  Zamówień do Kompletacji, Kontrahentów, Towarów, Przyjęć PZ.
 • Splash screen podczas ładowania aplikacji.
 • Automatyczne pobieranie danych kluczy licencyjnych dla kolektorów bezpośrednio z serwera Biuroster.

Współpracuje z upsterGT conajmniej 9.0.0


KompletacjaZamowienGT 4.3.0

 • Synchronizacja czasu z serwera UPSterGT (ustawienie systemowe)
 • Możliwość nadawania identyfikatorów jednorazowych bazujących na numerze ZK zamówienia (Code128) (pod przyciskiem "Określ kuwety") - przydatne w kompletacji wprost do kartona. Obsługa identyfikatorów jednorazowych dla liczbowego zewnętrznego numeru zamówienia (Ean8) (konfiguracja w upstergt).
 • Obsługa kodów literowych i nazewnictwa literowego dla półek (mapa magazynu - konfigurowana z serwera upstergt) - pobieranie części ustawień magazynu z serwera UPSterGT (skanowanie i nadawanie numeru półki w module Inwentaryzacja/Informacja)
 • Możliwość realizacji kompletacji i pakowania pozycji z zadaną ilością sztuk nie koniecznie równą co do ilości zadanych w SubiektGT. Realizacja takich ilości do dokumentu sprzedaży (konfiguracja w upstergt)
 • Tryb koszyka - czyli tymczasowej rezerwacji towaru  (aktywacja przyciskiem 1/x na liście kompletacji)
 • Lepsze skalowanie napisów reprezentujących kuwety i pozycje na liście kompletacji i pakowania towarów.
 • Małe poprawki po wyświetleniu końcowej zatwierdzającej tablicy napisów w pakowaniu

Współpracuje z upsterGT conajmniej 9.0.0


KompletacjaZamowienGT 4.2.0

 • Obsługa identyfikatorów jednorazowych
 • Dekodowanie identyfikatorów jednorazowych EAN8
 • Wyfiltrowanie w kompletacji zamówień dla danego typu przesyłki
 • Możliwość realizacji zamówienia bez kompletowania
 • Możliwość przejęcia kuwety i kompletacji tylko wybranego zamówienia

Współpracuje z upsterGT conajmniej 8.9.3


KompletacjaZamowienGT 4.1.1

 • Nowa opcja workflow : Pakowanie. Pakowanie pozwala dokonać ponownej weryfikacji zawartości kontenera zbiorczego kompletacji. Po zeskanowaniu kontenera należy potwierdzić wszystkie zawarte towary co odpowiednio odnotowane zostanie w systemie. Po spakowaniu można przejść do wydruku dokumentów sprzeaży. Opcja pakowania to lista samo-sortująca się, pozwalająca potwierdzać towary bez potrzeby zatwierdzania przejściem przez dodatkową tablicę.
 • Pakowanie również umożliwia zgłaszanie problemów dla przesyłki.
 • Możliwość przywrócenia kontenera do kompletacji w momencie gdy zainstniał z nim problem kompletacji - nie wymaga specjalnej interwencji w programie UPSterGT
 • Możliwość przywrócenia kontenera do pakowania w momencie gdy zainstniał z nim problem pakowania - nie wymaga specjalnej interwencji w programie UPSterGT
 • Wysyłanie raportów bezpośrednio na serwer Biuroster nie tylko po kliknięciu na ustawienia systemowe ale także po kliknięciu na napis "biuroster.pl"
 • Przełącznik dla interfejsu czarno/białego B/W
 • Możliwość dodania towaru do dokumentu PZ wraz z jednoczesnym powiązaniem do kodu (opcja w ustawieniach)
 • Usunięto ostrzeżenie NullReferenceException w edycji informacji o towarze dla półki (menu Inwentaryzacja)

Współpracuje z upsterGT conajmniej 8.8.5


KompletacjaZamowienGT 4.0.3

 • nowa usprawniona kolorystyka dla procesu kompletacji.Podkolorowane na zielono przyciski "Szukaj". Powiększone okna dialogowe ręcznego wpisywania kodu kreskowego,  zapytań problemowych, i okna drukowania kodów kreskowych. Zielona belka tytułowa stanowi jednocześnie przycisk otwierający menu główne programu.
 • dodaliśmy możliwość wydruku kodu dla dowolnego kodu bez względu na to czy znajduje się bazie danych i jest powiązany z pozycją asortymentu.
 • dodaliśmy możliwość wydruku kodu kreskowego dla zeskanowanej dla półki.
 • dodaliśmy przycisk ręcznego potwierdzenia procesu kompletacji (bez skanowania kodu) (możliwy do włączenia/wyłączenia w ustawieniach)
 • dodaliśmy przycisk anulacji przy potwierdzaniu kroku w procesie kompletacji.
 • dodaliśmy różowy przycisk ostrzegawczy "Uwaga" dla pozycji asortymentu w procesie kompletacji (decyduje pole "Opis pozycji" w pozycji dokumengu SGT) oraz dla całego kontenera zbiorczego przy skanowaniu (decyduje pole "Uwagi" dla dokumentu w sGt lub komentarz klienta w UPSterGT).
 • możliowść konfiguracji adresu ip, magazynu w czasie działania programu.
 • możliwosc przeglądania pozycji dla kuwety po zeskanowaniu.
 • identyfikacja zawartości kuwety/zamówienia po zeskanowaniu.
 • tryb dodawania w dokumentach PZ.
 • konfiguracje kodów i użytkowników dla wielu magazynów
 • próba zapisu ustawień w katalogach niekasowalnych dla urz mobilnych (na wypadek problemów z urządzeniem).
 • implementujemy możliwość ręcznego dodania towaru do dokumentu PZ (bez potrzeby skanowania)
 • możliwość edycji atrybutów towarów w menu "Informacje/Inwentaryzacja" bez potrzeby skanowania towaru.
 • filtrowanie kontrahentów w wyszukiwaniu w przyjęciach PZ
 • usprawnione wyszukiwanie nieznanych towarów (automatycznie po zeskanowanym kodzie kreskowym).

Współpracuje z upsterGT conajmniej 8.7.5