Opis zmian

Zmiany w nowych wersjach programu

GeneratorEDIEPP_v.2.6.0

Nowości: 
  • Nowe stawki Vat.
  • Raporty nowości i braków.

GeneratorEDIEPP_v.1.4.0

Nowości: 
  • aktualizacja na podstawie danych w bazie danych subiekta (nie zamazuje) , przed generowaniem nalezy wybrac sposób synchronizacji. - w przypadku nie odnalezienia danych w bazie danych dla danego wiersza przedstawiony jest komunikat w nagłówce wiersza w siatce informujący o jego nie odnalezieniu i związanym z tym przyjęciem danych domyślnych dla brakujących pól.
  • Obsługa znaków specjalnych, tj: [] ,; " - teraz znaki specjalne nie są usuwane co sprawia że podany tekst jest prawidłowo odzwierciedlony w Subiekcie.
  • możliwość podania innego znaku oddzielającego pola (średnik jest oczywiście domyślny)
  • automatyczne zapamiętywanie wybranego znaku oddzielającego oraz ścieżki do ostatnio otwieranego pliku. Przycisk "otwórz teraz" pozwalający na natychmiastowe otwarcie pliku z ostatnio zapamiętanej ścieżki.
  • udało się dodatkowo obsłużyć pola: pola własne 1-8, przeznaczenie do wazenia na wadze etykietujacej, cena otwarta w kasie fiskalnej

GeneratorEDIEPP_v.1.3.0

Pierwsze oficjalne wydanie programu pozwalającego zaimportować oraz aktualizować kartotekę towarów SubiektaGT na podstawie zewnętrznego pliku w formacie CSV. Program pozwala sam na określenie kolumn odpowiadających danym atrybutom towarów stanowiąc uniwersalne narzędzie do importu z plików csv o dowolnym układzie kolumn.