Opis zmian

Zmiany w nowych wersjach programu

Grupowe Ceny Narzutowe GT - 4.5.5.0

Nowości :  
 • Możliwość wskazania towarów aktywnych/nieaktywnych
 • Edycja grupowa cech towarów 

Grupowe Ceny Narzutowe GT - 4.2.0.0

Nowości : 
 • Możliwość indywidualnego pogrupowania po grupach
 • Naliczanie cen importowych, przeliczenia walutowe dla różnic groszowych cen importu.
 • Ogonki marketingowe (ceny np. w formacie 14.99, 15,59 z możliwoscią regulacji odchylenia)
 • Algorytmy 14 sposbów przeliczania cen w SubiektGT 

Grupowe Ceny Narzutowe GT - 3.6.0.0

Nowości : 
 • Możliwość filtrowania danych po polu "Symbol"
 • Poprawka listy rozwijalnej dla pola "Rabat"

Grupowe Ceny Narzutowe GT - 2.5.0.0

Nowości : 
 • Możliwość edycji przypisanych dla towarów:
  • Pola typu
  • Pola grupy głównej
  • Pola głównego dostawcy
  • Pola opakowania
  • i innych....
 • Potrzebne powiązane pola przedstawiono jako rozwijalne listy wyboru

Grupowe Ceny Narzutowe GT - 1.1.0.0

Nowości : 
 • Automatyczne przeliczanie Ceny netto/Marży/Zysku tak jak w Subiekt GT.
Poprawki
 • Zapis do bazy danych poprawionych wartości nie działał w przypadku zmiany narzutu6