Opis zmian

Zmiany w nowych wersjach programu

Sello UPS v.2.6.0.0

Nowości

 • importowanie i wykorzystanie deklaracji wartości z Sello (export do UPS + kolumna w programie z możliwością modyfikacji)
 • możliwość określenia ilości paczek - domyślnie 1 (wpływa na niesort)
 • możliwość zdefiniowania domyśnej obsługi deklaracji wartości (kwota progowa)
 • obsługa Niesortu (specjalnego traktowania)
 • kolumna w programie wraz z exportem do ups

Sello UPS v.1.8.0.0

Nowości
 • Rozszerzona konfiguracja zawartości pól:Ref1/Ref2/Ref3/Ref4/Opis polegająca na wskazaniu jednego z wielu dostępnych pól powiązanych z daną paczką/transakcją.

Sello UPS v.1.7.0.0

Nowości
 • Możliwość ręcznej edycji pól: referencyjnych, opisu zawartości
 • Automatyzacja wypełniania pól Ref1/Ref2/Ref3/Ref4
 • Rozszerzona konfiguracja statycznej zawartości pól:Ref1/Ref2/Ref3/Ref4/Opis

Sello UPS v.1.5.0.0

Nowości
 • Możliwość konfiguracji firmowej osoby kontaktowej.
 • Wpisanie imienia i nazwiska osoby kontaktowej w opcjach QVN w Worldship
 • Możliwość konfiguracji firmowego adresu e-mail
 • Poprawne uwzględnienie adresu e-mail nadawcy w opcji QVN
 • Powtórzenie imienia i nazwiska osoby w polu Firma w opcji QVN gdyby nazwa firmy nie była podana.

Sello UPS v.1.4.0.0

Nowości
 • Rozszerzono ustawienia dla funkcji Quantum View Notify wraz z powiązanymi wyborami.
 • Automatyczne wpsywanie nicku użytkownika do pola referencyjnego 1.
 • Możliwość manualnej zmiany pola referencyjnego 2
 • Nazwa firmy klienta importowana jest do pola adresowego nr. 2
Poprawki
 • Export adresu e-mail klienta.
 • Export nr. telefonu klienta.
 • Zapisywanie ustawień programu w menu ustawień.
 • Skrót do uruchomienia w trybie administratora w systemach:  Windows Vista/ Windows 7

Sello UPS v.1.0.0.0

Nowości
 • Pierwsza wersja programu - export z sello do UPS Worldship, Import nadanych numerów paczek